Một Chuyến Đi Xa  Audiobook, by Đào Hiếu Play Audiobook Sample

Một Chuyến Đi Xa Audiobook

Một Chuyến Đi Xa  Audiobook, by Đào Hiếu Play Audiobook Sample
Currently Unavailable
This audiobook is no longer available through the publisher and we don't know if or when it will become available again. Please check out similar audiobooks below, and click the "Vote this up!" button to let us know you're interested in this title. This audiobook has 0 votes
Read By: Minh Hoang Publisher: Author's Republic Listen Time: at 1.0x Speed 1.00 hours at 1.5x Speed 0.75 hours at 2.0x Speed Release Date: June 2020 Format: Unabridged Audiobook Delivery: Instant Download ISBN: 9781662119705

Quick Stats About this Audiobook

Total Audiobook Chapters:

4

Longest Chapter Length:

43:18 minutes

Shortest Chapter Length:

10 seconds

Average Chapter Length:

21:01 minutes

Audiobooks by this Author:

0

Publisher Description

Truyện là bài ca về lòng yêu nước của một thế hệ trẻ những năm chống Mỹ, một thông điệp đầy ý nghĩa mà câu chuyện truyền tải đến các bạn nhỏ, các em hãy nhớ rằng: dù trong thời đại nào thì lòng yêu nước vẫn luôn là một thứ vũ khí mạnh, và nó luôn cần được gìn giữ, phát huy.

Download and start listening now!

Một Chuyến Đi Xa Listener Reviews

Be the first to write a review about this audiobook!