Jak odnaleźć wartości nadrzędne Audiobook, by Andrzej Moszczyński Play Audiobook Sample

Jak odnaleźć wartości nadrzędne Audiobook

Jak odnaleźć wartości nadrzędne Audiobook, by Andrzej Moszczyński Play Audiobook Sample
FlexPass™ Price: $12.95
$9.95 for new members!(Includes UNLIMITED podcast listening) Add to Cart learn more
OR
Regular Price: $15.95 Add to Cart
Read By: Adam Ferency, Krystyna Czubówna Publisher: Author's Republic Listen Time: at 1.0x Speed 0.67 hours at 1.5x Speed 0.50 hours at 2.0x Speed Release Date: May 2021 Format: Unabridged Audiobook Delivery: Instant Download ISBN: 9788365552112

Quick Stats About this Audiobook

Total Audiobook Chapters:

3

Longest Chapter Length:

65:16 minutes

Shortest Chapter Length:

13 seconds

Average Chapter Length:

21:57 minutes

Audiobooks by this Author:

38

Other Audiobooks Written by Andrzej Moszczyński: > View All...

Publisher Description

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji. Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe. Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

Download and start listening now!

Jak odnaleźć wartości nadrzędne Listener Reviews

Be the first to write a review about this audiobook!