Gia Dinh Audiobook, by Khai Hung Play Audiobook Sample

Gia Dinh Audiobook

Gia Dinh Audiobook, by Khai Hung Play Audiobook Sample
Currently Unavailable
This audiobook is no longer available through the publisher and we don't know if or when it will become available again. Please check out similar audiobooks below, and click the "Vote this up!" button to let us know you're interested in this title. This audiobook has 0 votes
Read By: Phuong Minh Publisher: Author's Republic Listen Time: at 1.0x Speed 4.00 hours at 1.5x Speed 3.00 hours at 2.0x Speed Release Date: March 2020 Format: Unabridged Audiobook Delivery: Instant Download ISBN: 9781518922954

Quick Stats About this Audiobook

Total Audiobook Chapters:

12

Longest Chapter Length:

53:25 minutes

Shortest Chapter Length:

19 seconds

Average Chapter Length:

29:34 minutes

Audiobooks by this Author:

1

Other Audiobooks Written by Khai Hung: > View All...

Publisher Description

Khái Hưng là một nhà văn lớn, một nhà tiểu thuyết tài ba, một trong những cây bút chủ đạo của nhóm Tự lực văn đoàn. Với số lượng tác phẩm và thể loại đa dạng như: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, khảo cứu, phê bình… trong bất kì thể loại nào ông cũng đạt được những thành công nhất định. Ông đặc biệt thành công ở mảng tiểu thuyết và đã góp phần không nhỏ vào tiến trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1932-1945. Tìm hiểu tiểu thuyết của Khái Hưng mang lại rất nhiều ý nghĩa.

Download and start listening now!

Gia Dinh Listener Reviews

Be the first to write a review about this audiobook!