Gia Dinh Audiobook, by Khai Hung Play Audiobook Sample

Download Gia Dinh Audiobook

Gia Dinh Audiobook, by Khai Hung Play Audiobook Sample
Coming Soon!
We're adding audiobooks daily and hope to make this one available for download very soon. Submit your vote below to let us know you really crave this title! This audiobook has 0 votes
Author: Khai Hung Narrator: Phuong Minh Publisher: Author's Republic Audio Length: Release Date: March 2020 Format: Unabridged Audiobook Delivery: Instant Download ISBN: 9781518922954

Publisher Description

Khái Hưng là một nhà văn lớn, một nhà tiểu thuyết tài ba, một trong những cây bút chủ đạo của nhóm Tự lực văn đoàn. Với số lượng tác phẩm và thể loại đa dạng như: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, khảo cứu, phê bình… trong bất kì thể loại nào ông cũng đạt được những thành công nhất định. Ông đặc biệt thành công ở mảng tiểu thuyết và đã góp phần không nhỏ vào tiến trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1932-1945. Tìm hiểu tiểu thuyết của Khái Hưng mang lại rất nhiều ý nghĩa.

Download and start listening now!

Customer Reviews

Be the first to write a review about this audiobook!