Extended Audio Sample

Download Sjalvkansla pa djupet: en terapi fOr att reparera negativa sjalvbilder (Self-Esteem in Depth: Therapy to Repair Negative Self-Images) Audiobook (Unabridged)

Extended Audio Sample Sjalvkansla pa djupet: en terapi fOr att reparera negativa sjalvbilder (Self-Esteem in Depth: Therapy to Repair Negative Self-Images) (Unabridged) Audiobook, by Marta Cullberg Weston
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 0.00 (0 ratings) (rate this audio book) Author: Marta Cullberg Weston Narrator: Martha Cullberg Weston Publisher: StorySide AB Format: Unabridged Audiobook Delivery: Instant Download Audio Length: Release Date: September 2012 ISBN:
Coming Soon! We're adding audiobooks daily and hope to make this one available for download very soon. Submit your vote below to let us know you really crave this title!
Vote this up! This audiobook has 0 votes

I sitt arbete som terapeut har Marta Cullberg Weston stött på många personer som går omkring och tror att de inte duger den här boken handlar om hur man kan befria en person från en negativ självkänsla. Under den vuxna ytan hos de flesta av oss finns olika sorters inre barn. Det kan röra sig om ett inre barn som inte blivit sett och som därför inte tror att det är möjligt att älska. Andra bär kanske på ett skamfyllt inre barn eller på ett inre barn som känner sig underlägset och otillräckligt. Det medför att man är sårbar för speciella situationer och reaktioner från andra människor man kan reagera oproportionerligt starkt på vissa saker, man riskerar att bränna ut sig i sina försök att duga, man beter sig irrationellt.

Man måste gå tillbaka till sitt inre barn och dess föreställningsvärld för att kunna förstå hur dessa falska självbilder uppstod och för att kunna befria sig från dem. Då kan dessa självfällor upphöra att styra ens liv. Man kan reparera sin självkänsla!

Utgiven av StorySide.

Please note: This audiobook is in Swedish.

Download and start listening now!

BK_STSI_000078
Write a Review
What is FlexPass?
  • Your first audiobook is just $5.95
  • Over 90% are at or below $12.95
  • "LOVE IT" guarantee
  • No time limits or expirations